Jakub Lalak II Ti
Technik Informatyk
Zespół szkół zawodowych nr 2

TEORIA

BHP w pracowni komputerowej

Topologie sieciowe

Program nauczania

Adresowanie IP

Urządzenie sieci

Modele OSI

Bezpieczeństow sieci komputerowych

Normy i zalecenia związane z sieciami komputerowymi

Protokoły używane w sieciach LAN

Zaciskanie RJ-45

Zarządzanie i administrowanie sieciami LAN

ĆWICZENIA

Ćwiczenie 1

Projekt szkoły

Sprawdzian

Kosztorys